News

Wywiad z bratem Aloisem

Wywiad z bratem Aloisem

W tym krótkim wywiadzie, udzielonym w Taizé zaraz po Wielkanocy, brat Alois, przeor Taizé, mówi o żródłach Together |  Zgromadzenie Ludu Bożego „Chrystus chce nas zjednoczyć jako Lud Boży, w którym zwłaszcza ubodzy i ci, którzy znajdują się na marginesach...

Przygotowania do Together – modlitwa w Rzymie

Przygotowania do Together – modlitwa w Rzymie

Od początku maja do końca czerwca, od poniedziałku do piątku o 12:30 bracia z Taizé i wolontariusze pomagający w przygotowywaniu Together | Zgromadzenie Ludu Bożego spotykają się na modlitwie w Kościele Metodystycznym przy Piazza di Ponte Sant’Angelo. W całym...

Nowe spotkanie ekipy przygotowującej „Together”

Nowe spotkanie ekipy przygotowującej „Together”

W dniach od 12 do 15 marca w Rzymie spotkało się ponad 60 przedstawicieli różnych ruchów kościelnych i tradycji chrześcijańskich, żeby kontynuować przygotowania do ekumenicznego wydarzenia „Together - Zgromadzenie Ludu Bożego” ogłoszonego publicznie 15 stycznia przez...

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

23 stycznia odbyła się konferencja mająca na celu prezentację projektu. Wzięło w niej udział wielu mówców: kardynał Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga; brat Alois, przeor Taize; arcybiskup Ian Ernest, dyrektor Centrum Anglikańskiego w Rzymie; arcybiskup...