Together - Zgromadzenie Ludu Bożego

Ekumeniczne czuwanie modlitewne

Rzym - 30 września 2023

Więcej

Czym jest „Together”?

30 września 2023 w Rzymie odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, w której uczestniczyć będzie Papież Franciszek oraz przedstawiciele różnych Kościołów. Chcemy wspólnie śpiewać, trwać w ciszy i słuchać Słowa Bożego. Młodzi ludzie z całej Europy w wieku 18-35 lat, wywodzący się z różnych tradycji kościelnych są zaproszeni do uczestnictwa w całym weekendzie spotkań, od piątku do niedzieli, aby dzielić się refleksjami oraz wędrować razem jako lud Boży.

Zaproszenie Papieża Franciszka

W niedzielę 15 stycznia w Rzymie, na zakończenie modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek ogłosił że prace kolejnego zgromadzenia Synodu Kościoła Rzymskokatolickiego zostaną poprzedzone przez ekumeniczne czuwanie modlitewne w sobotę 30 września na placu św. Piotra w Rzymie:

„Droga do jedności chrześcijan i droga synodalnego nawrócenia Kościoła są ze sobą powiązane. Korzystając z okazji, pragnę ogłosić, że w sobotę 30 września na placu św. Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, któremu powierzymy prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla młodych przybywających na czuwanie zorganizowany zostanie specjalny weekendowy program, powierzony wspólnocie z Taizé. Zapraszam braci i siostry wszystkich wyznań chrześcijańskich do udziału w tym „Zgromadzeniu Ludu Bożego”.

"To wielka radość, być tutaj, ponieważ gdy w Kościele dzieje się coś istotnego, należy się z tego radować; a ten Synod Kościoła Rzymskokatolickiego jest niezwykle ważny."

Serge Sollogoub

Arcykapłan Patriarchatu Ekumenicznego we Francji

"Bracia z Taize towarzyszyli procesowi synodalnemu od samego początku, ponieważ droga jedności i modlitwy jest ściśle połączona z tym Synodem"

Sr Nathalie Becquart, xmcj

Podesekretarz Synodu Biskupów

"Taize jest miejscem wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego; wiele mówimy w Kościele, ale przychodzi też czas słuchania, rozeznania, jak powinniśmy działać razem. Proces synodalny to także proces słuchania."

Karin Johannesson

biskup luterańskiego Kościoła Szwecji