Czym jest „Together”?

30 września 2023 w Rzymie odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, w której uczestniczyć będzie Papież Franciszek oraz przedstawiciele różnych Kościołów. Chcemy wspólnie śpiewać, trwać w ciszy i słuchać Słowa Bożego. Młodzi ludzie z całej Europy w wieku 18-35 lat, wywodzący się z różnych tradycji kościelnych są zaproszeni do uczestnictwa w całym weekendzie spotkań, od piątku do niedzieli, aby dzielić się refleksjami oraz wędrować razem jako lud Boży.

Czy poprzez chrzest nie jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, złączeni komunią, której daleko do ideału, ale jest prawdziwa? Czy to nie Chrystus wzywa nas i otwiera ścieżki, abyśmy podążali za nim jako towarzysze drogi, wspólnie z tymi, którzy są na marginesie naszego społeczeństwa? W tej podróży, w jednoczącym dialogu, przypominamy sobie, że potrzebujemy siebie nawzajem – nie po to, aby rosnąć w siłę, ale przyczynić się do pokoju w rodzinie ludzkiej.

We wdzięczności za to wzrastające poczucie komunii możemy odnaleźć impuls potrzebny do sprostania dzisiejszym wyzwaniom w obliczu polaryzacji, która rozbija rodzinę ludzką. W spotkaniu i wzajemnym słuchaniu podążajmy razem jako lud Boży.