Karta Inkluzywności

Together chce być wspólnotą, w której każdy jest mile widziany, tak jak wszyscy jesteśmy przyjęci w secu Boga.

„Poszerzanie zasięgu swojego namiotu” oznacza, że osoby, które znajdują się na obrzeżach naszych społeczeństw lub naszych Kościołów, mogą być usłyszane i docenione. Idąc razem i łącząc nasze głosy w modlitwie, chcemy podkreślić naszą nadzieję, że cały lud Boży kiedyś stanie się jednością. Zapraszając nas do przyjęcia w sercach ludzi z marginesu społecznego, droga synodalna oznacza, że nikogo nie pozostawiamy na zewnątrz.

Dla przygotowań do Together znaczy to, że chcemy umożliwić uczestnictwo tym, którzy zbyt często byli wykluczeni. Bez względu na pochodzenie kulturowe czy religijne, sprawność czy niepełnosprawność, wybór stylu życia czy związku, udokumentowanego czy nieudokumentowanego statusu, sytuację ekonomiczną czy życiową, obecność każdej osoby jest dla innych darem i jest niezmiernie cenna.

Wieczorne czuwanie będzie czasem chrześcijańskiej modlitwy, ale program jest otwarty na wszystkich. Przygotowując się do tego wydarzenia, chcielibyśmy uwrażliwić wszystkich na język, którym się posługujemy – abyśmy nigdy nie kierowali się chęcią zranienia czy skrzywdzenia kogokolwiek, ale chciejmy ich wysłuchać takimi, jacy są.

Zachęcamy wszystkich, którzy z niecierpliwością czekają na Together, żeby zaprosili tych, którzy jeszcze o nim nie wiedzą albo nie czują, że jest tam miejsce dla nich. Bycie razem w tej drodze jest kluczowe.

Mamy świadomość, że z wielu różnych względów nie wszyscy będą mogli przyjechać do Rzymu. Naszym głębokim pragnieniem jest, żeby również te osoby włączyły się w komunii z Together poprzez modlitwy organizowane w innych miejscach na świecie.

Wszystkich, którzy przyjadą, pragniemy zapewnić o naszych staraniach o zapewnienie jak największej dostępności i bezpieczeństwa uczestnikom.