Kto może wziąć udział?

Wszyscy są zaproszeni do udziału w modlitwie czuwania na Placu Św. Piotra w sobotę 30 września!

Młodzi ludzie w wieku 18-35 lat

są zaproszeni do Rzymu na weekend, od piątku wieczór do południa w niedzielę. Gościny udzielą im parafie oraz wspólnoty chrześcijańskie w mieście.

Nastolatkowie w wieku 15-18 lat

mogą przyjechać wraz ze swoimi opiekunami i proszeni są o znalezienie własnego zakwaterowania.

Dorośli powyżej 35. roku życia

są również zaproszeni do udziału i również muszą znaleźć własne zakwaterowanie.

Prowizoryczny program spotkania dla młodych ludzi (od piątku 29 września do niedzieli 1 października)

Prowizoryczny program dla odwiedzających na jeden dzień, włącznie z nastolatkami i ich opiekunami

Modlitwy w innych miejscach

Jeśli nie możesz przyjechać do Rzymu, istnieją inne sposoby uczestnictwa, na przykład poprzez zorganizowanie 30 września w swojej miejscowości czuwania modlitewnego w solidarności i komunii z tymi, którzy zgromadzą się w Rzymie oraz poprzez udział w różnych etapach przygotowań.

Patrz: strona Modlitwy w innych miejscach na świecie oraz sekcja „Jak możemy się przygotować?”.

zdjęcie: Marija Poklukar