Polityka ochrony

W okresie poprzedzającym spotkanie staramy się starannie wybierać osoby i towarzyszyć wszystkim zaangażowanym w ekipie przygotowującej, aby potrafili niezwłocznie odpowiadać na jakiekolwiek obawy o bezpieczeństwo osób i jakiekolwiek zarzuty.

Przed i w trakcie Together | Zgromadzenia Ludu Bożego, będziemy:

 • robić wszystko, co możliwe, żeby zapewnić warunki, w których zaufanie nie jest zawiedzione ani nadużyte.
 • wybierać i szkolić wszystkie osoby odpowiedzialne za prowadzenie spotkania, żeby starannie rozpoznawały napaści i nadużycia i reagowały na nie zgodnie z naszymi wytycznymi.
 • namawiać wszystkich biorących udział w spotkaniu do niezwłocznego zgłoszenia jakiejkolwiek napaści seksualnej, nadużycia czy przemocy, która dotknęła ich osobiście lub której byli świadkami do:
 1. ekipy ochrony Together | Zgromadzenia Ludu Bożego
 2. funkcjonariuszy ochrony goszczących kościołów
 3. niezależnej organizacji wyspecjalizowanej w tej tematyce
 • traktować wszystkie zgłoszenia napaści czy nadużyć poważnie i podejmować niezbędne kroki prawne.
 • odpowiadać ofiarom nadużyć, które zechcą nam je zgłosić, niezależnie od charakteru nadużycia ani kiedy i gdzie miało ono miejsce.

 

Ta polityka ochrony będzie aktualizowana w miarę postępowania przygotowań do Together | Zgromadzenia Ludu Bożego. Wspólnoty goszczące uczestników również otrzymają wskazówki.

Ekipa

Jak mogę zgłosić incydent?

Jak uczestnicy zostaną poinformowani o środkach ochrony?

Osobiste zobowiązanie

 

Ekipa

Ekipa ochrony Together | Zgromadzenie Ludu Bożego

 • Otrzymuje zgłoszenia dotyczące napaści seksulanych, jakichkolwiek formach przemocy czy nadużyciach duchowych zaistniałych w czasie spotkania, niezależnie od tego kto jest o nie oskarżony
 • Wysłuchuje z otwartym umysłem, traktuje zgłaszającą osobę poważnie i upewnia się, że osoba zgłaszająca rozumie i zgadza się na kolejne kroki, jakie podejmie ta ekipa
 • Zgłasza wszystkie przypadki, dla których jest to wymagane prawem
 • Pomaga osobom dotkniętym nadużyciem, które wyrażają taką chęć, podjąć kroki prawne
 • Wspiera osoby poszkodowane, jednak nie jest w stanie zaoferować pomocy terapeutycznej.

Ekipa zobowiązuje się do samodzielnej, niezależnej pracy oraz do traktowania informacji związanych ze swoją pracą jako poufne. Informacje uzyskane w zgłoszeniach będą zarejestrowane i przechowywane zgodnie z europejskimi normami RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Z ekipą ochrony można kontaktować się przez całą dobę podczas spotkania oraz do 2 października telefonicznie pod numerem : +39 3286493349 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej protection@together2023.net. Ekipa na miejscu spotkania zakończy swoją pracę 2 października 2023, po tej dacie wszelkie informacje zostaną przekazane do ekipy ochrony Taizé wyznaczonej przez Wspólnotę, która poprowadzi dalej niezakończone przypadki.

Ekipa ochrony w składzie:

Stefano Tedeschi – Mówi w języku: it, es, fr, en (włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim)

Ana Prades Tedeschi, – Mówi w języku: es, it, fr, en (hiszpańskim, włoskim, francuskim, angielskim)

Jak mogę zgłosić incydent?

Jeśli będziesz świadkiem zdarzenia dotyczącego nadużycia seksualnego, jakiejkolwiek przemocy, ataku na nietykalność osoby lub jeśli sam(a) jesteś celem takiego ataku, chcielibyśmy zachęcić cię do zgłoszenia tego. Powiedzenie odpowiednim osobom, że coś cię niepokoi może być pierwszym krokiem do chronienia także innych. Pod podanymi niżej adresami znajdziesz osoby gotowe, aby cię wysłuchać, zaoferować radę i wsparcie, a także podjąć dalsze kroki.

1) Skontaktuj się z ekipą ochrony Together | Zgromadzenia Ludu Bożego telefonicznie pod numerem : +39 3286493349 lub napisz na adres email protection@together2023.net

2) Jeśli jesteś świadkiem incydentu, zaangażuj osobę, której to dotyczy i, jeśli dotyczy, również liderów grup.

3) Nie podejmuj działań odnośnie osób, wobec których stawiane są zarzuty. Decyzja co do dalszych kroków podejmowana jest wspólnie z ekipą ochrony oraz po konsultacji z osobą pokrzywdzoną. Jeśli to konieczne, zaangażowany zostanie również jej opiekun prawny.

4) Prosimy o zanotowanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w identyfikacji osoby, wobec której stawiane są zarzuty: skąd pochodzi, adres zakwaterowania w Rzymie, numer rejestracyjny pojazdu, itd.

5) To samo dotyczy nadmiernego spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków.

6) Jeśli dowiesz się o incydencie po Together | Zgromadzeniu Ludu Bożego lub sam zostałeś poszkodowany, prosimy o skontaktowanie się z ekipą wyznaczoną przez Wspólnotę pisząc na adres email taize.safeguarding@protonmail.com. Dodatkowo, w wielu krajach działają organizacje pomagające ofiarom takich przestępstw. We Włoszech istnieje telefon pomocowy, na przykad 1522 – Help line violenza e stalking oraz www.differenzadonna.org Innym przykładem jest działający w Wielkiej Brytanii NSPCC’s Childline service; +44 (0)808 800 5000. W USA zadzwoń na numer +1-800-422-4453 na ChildHelp hotline.

Jak uczestnicy zostaną poinformowani o środkach ochrony?

Przed Together | Zgromadzenie Ludu Bożego:

– Wszyscy przyjmujący dostaną przed spotkaniem list dostarczony przez koordynatorów wspólnoty goszczącej zawierający omówienie wdrożonych środków ochrony ludzi. Dodatkowo zostaną odesłani do pełnej informacji dostępnej na stronie www.together2023.net

– Wszyscy uczestnicy zostaną przed spotkaniem poinformowani e-mailem o wskazówkach dotyczących zasad zachowania i ochrony. Te informacje w wersji skróconej są także zawarte w wydrukowanym programie.

Dodatkowo pełna informacja odnośnie ochrony będzie dostępna w aplikacji wydarzenia.

Przyjazd do Rzymu na Together | Zgromadzenie Ludu Bożego

– Dołożymy wszelkich starań, aby upewnić się, że każdy zrozumiał wytyczne. Ekipy wspólnot przyjmujących są przygotowywane do udzielania odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, wyjaśniania jakichkolwiek nieścisłości i odsyłania do aplikacji wydarzenia po dalsze objaśnienia.

Osobiste zobowiązanie

Dzięki gościnności tworzą się osobista bliskość i zaufanie. Nie wolno ich używać do krzywdzenia innych. W tej perspektywie każdy zaangażowany w Together | Zgromadzenie Ludu Bożego dołoży wszelkich starań, aby pomóc budować atmosferę, w której każdy, bez względu na pochodzenie, kulturę czy wiek, jest traktowany z szacunkiem.

Następujące zobowiązanie pomoże utrzymać zdrowe granice w naszych wzajemnych kontaktach i  promować kulturę zaufania:
○ Zobowiązuję się stać na straży psychicznej, fizycznej i seksualnej integralności wszystkich osób i powstrzymywać się od wszelkich zachowań, które ją naruszają. Wykażę maksymalny szacunek dla prywatności i intymności osób.
○ Komunikując się otwarcie, zwrócę uwagę mojego rozmówcy na zachowanie, które przekracza moje własne granice.
○ Jeśli jestem dotknięty molestowaniem seksualnym, nadużyciem duchowym lub przemocą albo zauważę, że dzieje się to wokół mnie, natychmiast poinformuję zespół ochrony lub wyspecjalizowaną agencję.