Warsztaty

Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat warsztatów odbywających się w sobotę 30 września. Lista jest wciąż tymczasowa i może podlegać zmianom i aktualizacjom.

Warsztaty odbędą się w różnych miejscach w Rzymie, w godzinach od 9:00 do około 11:00. Głównymi językami będą angielski i włoski, ale możliwe jest zorganizowanie tłumaczeń na inne języki.

W dniu 1 września na tej stronie zostanie udostępniony link do systemu zapisów online na warsztaty. Prosimy wszystkich o wcześniejsze zapisanie się za pomocą tego linku, ponieważ ilość miejsc na niektóre warsztaty jest ograniczona. Z tego samego powodu prosimy, aby każda osoba zapisała się tylko na jeden warsztat. Możesz zapisać kilka osób jednocześnie na ten sam warsztat, ale jeśli przyjeżdżasz z dużą grupą, postaraj się rozdzielić uczestników na różne warsztaty. Liczba możliwych uczestników jest różna dla poszczególnych warsztatów, będzie ona podana w systemie zapisów.

Wszelkie pytania dotyczące zapisów na warsztaty można kierować na adres workshopstg23@gmail.com od 1 września.

Nadal można zarejestrować się tutaj

Warsztaty bez wolnych miejsc są oznaczone jako „PEŁNY”.

Razem wędrować i rozpoznawać Chrystusa w różnorodności naszych tradycji…

Na nowo rozbudzić swoją chrześcijańską tożsamość jako członka Kościoła, który jest mniejszością w trudnym otoczeniu

W jaki sposób możemy na nowo rozbudzić swoją chrześcijańską tożsamość, odkrywając własne korzenie? W jaki sposób nas to umocni? Jak zachować otwartość i gościnność w naszej wspólnocie?

Ivan Plavsic i Marija Encinias opowiedzą, jak ponownie odkryli swoją chrześcijańską tożsamość i gotowość pracy w nowej misyjnej parafii prawosławnych Serbów w Rzymie. Zobaczcie, jak im to pomogło być świadkami tożsamości, równocześnie otwartej na innych i zakorzenionej we własnej historii i kulturze, podzielcie się z nimi swoimi doświadczeniami.

S Maria delle Grazie all Trionfale – Piazza Santa Maria delle Grazie, 5, 00136 Roma

Wysłuchać osoby, które są pozbawione głosu, aby umieć usłyszeć każdego i mówić do świata

Co Jezus chce nam powiedzieć, umieszczając najmniejszych w centrum wspólnoty uczniów? W jaki sposób pokazuje On, że życie w pełni toruje sobie drogę przez naszą podatność na zranienie?

Zaczynając od studium Biblii, Eric Noffke, profesor Nowego Testamentu w Facoltà Valdese di Teologia w Rzymie poprowadzi rozmowę w panelu, w którym wezmą udział reprezentanci różnych Kościołów z udziałem uczestników: Czcigodna dr Kuzipa Nalwamba (Zjednoczony Kościół Zambii, dyrektor programu na rzecz jedności, misji i formacji ekumenicznej Światowej Rady Kościołów), czcigodny dr Jong Chun Park (Przewodniczący Światowej Rady Metodystów), Anne-Lure Danet (odpowiedzialna we Francuskiej Federacji Protestanckiej za relacje z Kościołami).

http://facoltavaldese.org/it

Chiesa Valdese di Roma, piazza Cavour – Via Marianna Dionigi, 59, 00193 Roma

Historia przyszłości - PEŁNY

Wraz z mijającym czasem poszukiwanie jedności chrześcijan rozwinęło nowe sposoby, dynamikę i priorytety, nie zmienił się jednak ostateczny cel: umocnienie świadomości naszej wspólnej tożsamości w Chrystusie, tak aby nasze świadczenie o Ewangelii było w świecie bardziej skuteczne.

Warsztat zatytułowany „History of a Future” odbędzie się w Centro Pro Unione, ekumenicznym centrum Braci Franciszkanów od Pojednania, w bardzo historycznej sali, gdzie 60 lat temu uczestnicy Soboru Watykańskiego Drugiego – ojcowie soborowi, eksperci, obserwatorzy i osoby zaproszone z innych Kościołów, włącznie z Bratem Rogerem Schutzem – spotykali się co tydzień i dzielili się swoimi ideami, co zostało nazwane „Tajnym Soborem” i przekładało się na codzienne wzajemne relacje, a w efekcie stało się niezatartym impulsem dla ruchu ekumenicznego.

Podczas warsztatu, aby zainicjować wymianę refleksji, zostaną przedstawione niektóre właściwości współczesnego ruchu ekumenicznego i kilka obrazków z początków dialogu.

Centro Pro Unione – Via di Santa Maria dell’Anima, 30, 00186 Roma

Razem tworzyć braterskie więzi z wyznawcami innych religii…

Co możemy wspólnie przeżywać i czym się dzielić z wyznawcami Islamu? - PEŁNY

Jak możemy nawiązywać relacje z wyznawcami Islamu i czego może nas nauczyć ich doświadczenie?

Br Augustin Sawadogo i br Vincent Somboro. profesorowie w Papieskim Instytucie Arabistyki i Islamistyki (PISAI) oraz siostra Iwona Cholewińska (Polska) ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Matki Bożej Afryki (MSOLA) podzielą się swoimi doświadczeniami z życia w społecznościach muzułmańskich w Burkina Faso i w Algerii. Odkryjcie, jak związki z wyznawcami innych religii mogą stać się źródłem życia, kiedy w włączamy innych w swoje życie.

https://fr.pisai.it/home/ https://www.msolafrica.org/

PISAI Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies – Viale di Trastevere, 89, 00153 Roma

Poszukiwanie pełni życia. Ścieżki chrześcijan i buddystów w dialogu

W jaki sposób życie duchowe staje się przestrzenią spotkania między religiami i czego uczymy się od siebie, słuchając się nawzajem?

S. Alice Reuter (wspólnota z Bose) i czcigodny Doryu Capelli (Centro Zen Anshin) podzielą się swoimi osobistymi doświadczenia dialogu międzyreligijnego z perspektywy monastycznej.

Bose jest wspólnotą poszukującą Boga w posłuszeństwie Ewangelii, żyjącą w braterskiej komunii i zachowującą celibat. https://www.monasterodibose.it/en/

Centro Zen Anshin jest ośrodkiem, w którym praktykuje się buddyzm zen soto. sztukę i dwie dyscypliny psychofizyczne: taniec artystyczny i Tai Chi-Qi Gong. https://anshin.it/en/

Chiesa S Giuseppe Moscati – Via Libero Leonardi, 41, 00173 Roma

Razem, przyjmować się wzajemnie ponad granicami aby życie było piękniejsze i bardziej sprawiedliwe…

Poczuć się w skórze uchodźcy

Czy zastanawialiście się kiedyś, co naprawdę przeżywają uchodźcy?

Ten warsztat prowadzony jest przez współpracowników Centro Astalli – także przez osoby, które przeszły przez takie doświadczenie. Centrum jest jednym z oddziałów Jesuit Refugee Service we Włoszech, stara się przekazać to doświadczenie tak, żeby dotarło do oczu i uszu uczestników. Wygnanie jest w Biblii stałym zjawiskiem a migracja jest jednym z wyzwań dotyczących całego współczesnego świata. Spotkanie z uchodźcami pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć „kto” i „dlaczego” dziś opuszcza swój dom. Będziecie mieli sposobność wysłuchać i nawiązać kontakt z migrantami i uchodźcami, a także podzielić się swoimi pytaniami i doświadczeniami z innymi uczestnikami.

www.jrs.net www.centroastalli.it

Gesù – Piazza del Gesù, 00186 Roma

Rzym oczami uchodźcy

Gdzie w Rzymie przyjmuje się uchodźców?

Centrum dla Uchodźców Joela Nafuma (JNRC) umożliwi wam poznanie miejsc, w których uchodźcy są przyjmowani po swoim przybyciu do Rzymu. Dowiecie się, jakie odpowiedzi otrzymują i jakie możliwości są proponowane osobom, które tam docierają. Znajduje się ono w krypcie kościoła episkopalnego St Paul’s Within the Walls, jest całodziennym centrum, w którym uchodźcy i osoby proszące o azyl, mogą odpocząć, uzyskać informacje i rady, jak dotrzeć do celu.

www.jnrc.it/

St Paul’s within the walls – Via Napoli 58, 00184 Roma

Razem przyjmować i troszczyć się o dar stworzenia…

Wszyscy żyjący wzajemnie od siebie zależą - PEŁNY

W jaki sposób możemy przyjmować i troszczyć się o dar stworzenia? Jak zmiany klimatyczne wpływają na życie nasze i naszego otoczenia?

Siostry Miłosierdzia zapraszają was do refleksji, proponując spotkania w trzech grupach:

  • Zmiany klimatyczne: postrach ubogich
  • Czy ekonomia i ekologia wzajemnie od siebie zależą? (inspirowane przez Ekonomię Franciszka)
  • Duchowość ekologiczna na co dzień

Na każdym spotkaniu będzie czyjeś świadectwo, po którym nastąpi dyskusja.

https://www.suoredellacarita.org/en/rome-together-gathering-of-the-people-of-god-with-the-sisters-of-charity/

Soeurs de la Charité de Ste Jeanne Antide – Via di Santa Maria in Cosmedin 5, 00153 Roma

Razem wzrastać w człowieczeństwie, jakiekolwiek są nasze dary lub nasza kruchość…

Bogactwo słabości

W jaki sposób możemy zobaczyć, że różnorodność i słabość są bogactwem w naszym życiu?

Przyjmują was członkowie rzymskiej wspólnoty Wiara i Światło. Podczas tego warsztatu zostanie doceniona „różnorodność”, najpierw naszych przyjaciół z niepełnosprawnościami, ale również ich rodziców i wszystkich, którzy uczestniczą w spotkaniach ich wspólnot. Pojawi się również temat różnorodności religijnej, kulturowej i językowej, zawsze z uwzględnieniem dwu perspektyw – bogactwa i słabości. W Wierze i Świetle te różnorodności nie tyle się sumują, ale się mnożą, „wzmacniają”; „ten „Magnificat” jest dla nas wielkim bogactwem i w jakimś sensie ofiarujemy go nie tylko Panu, ale również społeczeństwu, naszym Kościołom i instytucjom”.

https://www.fedeeluce.it/

Basilica dei Santi XII Apostoli – P.za dei Santi Apostoli, 51, 00187 Roma

Razem rozwijać humanitarny stosunek do drugiego człowieka

Celem tego warsztatu jest zgłębianie działań Wspólnoty Sant’Egidio, poznanie ich misji w służbie osobom wykluczonym i zaangażowania w budowanie pokoju. Chcemy zgłębić główne zasady, którymi kieruje się Wspólnota, podejmując swoje działania, są wśród nich modlitwa, solidarność z ubogimi i zaangażowane na rzecz pokoju. Mamy nadzieję, że poznając ich doświadczenie, głębiej zrozumiemy związek między życiem duchowym i znaczącym wpływem na sytuację społeczną.

https://www.santegidio.org/

Sant’Egidio Church – Piazza di S. Egidio, 3a, 00153 Roma

Iść razem drogą, która pozwala zachować godność. Spotkanie z młodymi ludźmi zajmującymi się zwalczaniem handlu ludźmi i wyzysku. - PEŁNY

Jak możemy się włączyć w walkę z handlem ludźmi i wyzyskiem i czego ten proces może nas nauczyć?

Podczas tego warsztatu zapraszamy was do wyruszenia razem z imigrantami w pielgrzymkę w obronie ludzkiej godności i nadziei. Młodzi, dorośli i dzieci, osoby z różnych tradycji religijnych, kultur i pokoleń, razem w poszukiwaniu daru, jaki każdy otrzymał, przeciwko wszelkim formom wyzysku i handlu ludźmi. Tylko wspólnie będziemy mogli bardziej skutecznie walczyć z handlem ludźmi! Budując międzynarodowe sieci, dzieląc się doświadczeniami, rozmawiając i świętując osiągnięcia, możemy chronić godność jak światło, które nigdy nie gaśnie, do czego wzywał nas papież Franciszek 8 lutego 2023.

Warsztat został przygotowany przez Thalita Kum International (https://www.talithakum.info/) we współpracy z All Saints’ Anglican Church Rome (https://www.allsaintsrome.org/), the Clewer Initiative (https://theclewerinitiative.org/) i Partners of the International Day of Prayer and Awareness against Human Trafficking (https://preghieracontrotratta.org/).

Języki: IT/EN/ES/FR

All Saints Anglican Church – Via del Babuino, 153, 00187 Roma

Nakarmić głodnych - PEŁNY

Co możemy zrobić, żeby pomóc tym, którzy nie mają co jeść? Dlaczego jest to takie ważne? Czego to może nas nauczyć?

Podczas tego warsztatu Caritas Roma przyjmie was w Mensa di Colle Opio, aby wam opowiedzieć historię swoją i tej jadłodajni. Po tej opowieści zostaniecie zaproszeni do konkretnego działania, do wydawania jedzenia i rozmowy z gośćmi Mensy.

Zauważcie, że ten warsztat zawiera spotkanie z osobami, które odwiedzają Mensę codziennie.

Caritas Roma jest jedną z form, w jakich kościół diecezjalny upowszechnia miłosierną miłość w wielu formach w parafiach i wspólnotach lokalnych, kładąc nacisk na rozwój człowieka, sprawiedliwość społeczną i pokój. http://www.caritasroma.it/

Mensa “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio – Via delle Sette Sale 30, 00184 Roma

Oferować dach nad głową każdemu, kto nie ma domu - PEŁNY

Jak możemy otworzyć swoje domy i przyjąć osoby proszące o pomoc?

Caritas Roma przyjmuje was w swojej noclegowni na dworcu Termini, abyście się zetknęli z gościnnością ofiarowaną wszystkim, którzy nie mają dachu nad głową, i z wysiłkami podejmowanymi, by im pomóc. Po świadectwach pracowników i wolontariuszy będzie otwarta dyskusja, która pozwoli na wyminę doświadczeń i refleksji.

Caritas Roma jest jedną z form, w jakich kościół diecezjalny upowszechnia miłosierną miłość w wielu formach w parafiach i wspólnotach lokalnych, kładąc nacisk na rozwój człowieka, sprawiedliwość społeczną i pokój. http://www.caritasroma.it/

Ostello „Don Luigi di Liegro” – Via Marsala 109, 00185 Roma

Razem zatroszczyć się o Jezusa opuszczonego

Co we mnie zmienia kontakt z więźniami? W jaki sposób nasz chrzest zachęca nas do podejmowania konkretnych działań, aby czynić ziemię bardziej nadającą się do zamieszkania dla wszystkich?

Zbliżyć się do więźniów, którzy mają wielkie materialne trudności, wspierać ich i pomagać ich rodzinom.

Towarzyszyć w powrocie do społeczeństwa i do życia rodzinnego byłym więźniom z rzymskiego więzienia Rebibbia. Zbudować w centrum Rzymu Wioskę dla ziemi z okazji Światowego Dnia Ziemi, aby świętować odpowiedzialność, jaką najmniejsi i najwięksi ponoszą za największe wyzwania, które mają zapewnić pokój, troskę o stworzony świat, trwały rozwój i t. d. Młodzi uczestnicy ruchu Focolari opowiedzą o swoim zaangażowaniu na rzecz najbardziej zapomnianych członków społeczeństwa i przyszłych pokoleń.

https://romaamor.org/ https://www.progettosemprepersona.it/index.htm

https://www.focolaritalia.it/

Focolare Meeting Point – Via del Carmine, 4, 00187 Roma

Razem głosić Chrystusa na nowych misyjnych obszarach…

Różne perspektywy głoszenia Dobrej Nowiny

Jak sprawić, żeby Dobra Nowina rozprzestrzeniała się w społeczeństwach oddalonych od Kościoła? Jakie twórcze pomysły wykorzystać, żeby odkrywać nowe przestrzenie misyjne? Jak wyrazić radykalną nowość Chrystusa i konieczność włączenia Go w kultury różnych ludów?

Głosić Chrystusa, być świadkiem Jego miłości, rozpoznać, że Duch Święty wyprzedza nasze działania: tysiąc twarzy misji. Świadectwa, okrągły stół i dyskusja z uczestnikami.

Warsztat przygotował Augustin Leray, Międzynarodowy Koordynator Forum Młodych wspólnoty Emmanuel https://emmanuel.info/jeunes/ https://trinitadeimonti.net/ . Ojciec Humphrey Mukuka (pochodzący z Zambii ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki) podzieli się swoim doświadczeniem https://mafrome.org/

Trinità dei Monti – Piazza della Trinità dei Monti, 3, 00187 Roma

Razem rozważać naszą wiarę…

Wyobrazić sobie Kościół we współczesnym świecie (kolokwium de Lubac na Uniwersytecie Gregoriańskim)

W jaki sposób synodalność odnawia nasz obraz Kościoła i naszego miejsca w nim? Co ożywi we wspólnotach lokalnych, diecezjach, w Kościele powszechnym?

Jesteście zaproszeni do uczestniczenia w drugim dniu kolokwium na temat „Aktualności eklezjologii kardynała Henri de Lubaca”. Jego myśl i dzieło są wyrazem wiary z uwagą śledzącej problemy swojego czasu. Zajmując się poszczególnymi kościołami w Kościele powszechnym, Lubac stał się jednym z najważniejszych teologów, którzy rozważali „istotne składniki struktury Kościoła”.

9h-10h30 : Don Vincenzo Arborea: Wpływ H. de Lubaca na eklezjologię Benedykta

XVI Mme Isabella Bruckner: La Chiesa fra mistica e istituzione. Prospettive di H. de Lubac e M. de Certeau

P. Christoph Theobald : Eklezjologia K. Rahnera: podobieństwa i różnice wobec eklezjologii Lubaca

11h-12h : Mme Brigitte Cholvy : Kilka uwag o aktualności eklezjologii ojca de Lubaca

P. Nicolas Steeves : Paradoksy i dostosowanie: wyobrazić sobie eklezjologię funamentalną, wierną i twórczą

12h-12h30 : Podsumowanie, arcybiskup Éric de Moulins-Beaufort, przewodniczący francuskiej Konferencji Episkopatu

https://www.unigre.it/en/events-and-communication/events/events-calendar/lecclesiologie-du-pere-de-lubac/programme/

(Uwaga: po francusku i po włosku)

Aula magna Grégorienne – Piazza della Pilotta, 4, 00187 Roma

Razem w wiarygodny sposób dzisiaj świadczyć o Ewangelii

Jak możemy dzisiaj wiarygodnie świadczyć o Ewangelii? Co sprawia, że Ewangelia staje się dzisiaj słyszalna? Czy dawanie świadectwa Ewangelii jest dziś możliwe, po tym, jak kościelni zwierzchnicy ukrywali tak wiele przypadków nadużyć seksualnych i przemocy?

Co sprawia, że Kościół jest nie tylko bezpiecznym miejscem, ale również wspólnotą, która stara się żyć zgodnie z Ewangelią? Jakie zmiany w strukturze i w sposobach przewodzenia są niezbędne, aby umożliwić większą przejrzystość, więcej uczestnictwa, współdzielonej odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich, zwłaszcza kobiet? Jak możemy zapewnić każdej osobie, że będzie zaakceptowana taka, jaka jest?

Chrześcijanie na całym świecie w różnych Kościołach zmagają się z tymi pytaniami. Podczas tego warsztatu chcemy podzielić się doświadczeniem Niemieckiej Drogi Synodalnej.

Razem z Kathariną Norpoth i Jörgiem-Michaelem Petersem z Drogi Synodalnej Kościoła Katolickiego w Niemczech. Moderatorka Helena Jeppesen-Spuhler, delegatka na Synod Biskupów, Szwajcaria.

Basilica di Santa Maria in Ara Coeli – Scala dell’Arce Capitolina, 12, 00186 Roma

Razem szukać w modlitwie źródła komunii w Bogu…

Jedność i braterstwo w różnorodności

W jaki sposób liturgia jest w centrum życia wspólnoty prawosławnej? Jak to się dzieje, że parafia, gromadząc wiernych wywodzących się z różnych środowisk, staje się spoiwem jedności?

„Jako rumuńscy prawosławni mieszkający we Włoszech przeżywamy doświadczenie jedności i braterstwa w różnorodności”. Świadectwo i rozmowa z odpowiedzialnymi za młodzież w rumuńskiej parafii prawosławnej Narodzin Matki Boskiej.

https://www.mitropolia.eu/fr/

Nativita della Madre di Dio – Via Gallia, 162, 00183 Roma

Dlaczego mamy się modlić i jak...?

Brat Sabino (przeor wspólnoty z Bose) i biskup Karin Johannesson (Kościół Szwecji) podczas tego warsztatu będą się dzielić swoim doświadczeniem modlitwy. Uczcie się od nich i rozmawiajcie z nimi o modlitwie w kościele, w którym święty Benoît Joseph Labre, święty patron bezdomnych, modlił się i został pochowany.

https://www.monasterodibose.it/en/  https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/biskop-karin-johannesson

Santa Maria ai Monti – Via della Madonna dei Monti, 41, 00184 Roma

Razem, łącząc nasze głosy, twórzmy pokój! - PEŁNY

Czy lubicie się modlić śpiewając? Połączcie wasze głosy podczas tego warsztatu i nauczcie się śpiewać unisono i polifonicznie o pokoju w różnych językach europejskich, między innymi „The Kingdom of God (is justice and peace)” oraz innymi pieśniami.

Organizowane przez ekumeniczny ruch Fondacio (Sylvie Barth, Béatrice Thiébo, Daniel Crevier i Maurice Barth) oraz przez Mileda Tarabay i chór Uniwersytetu Ducha Świętego w Kaslik (USEK) w Libanie. Nie musicie mieć talentów muzycznych, żeby wziąć udział!

San Vitale – Via Nazionale, 194/b, 00184 Roma

Razem budujmy Europę…

Czy w synodalności znajdą się zasoby przydatne do budowania Europy? - PEŁNY

Jak nadal budować Europę w sytuacji ciągłej ewolucji? Gdzie możemy odnaleźć nową nadzieję i nowe motywacje aby kontynuować tę pracę?

Ludzie młodzi i niezupełnie młodzi zastanawiają się nad perspektywami synodu, żeby od nowa odczytać swoje europejskie zobowiązania. Przedyskutujcie różne aktualne tematy i dzielcie się refleksjami, odkrywając co można zrobić, żeby się w nie włączyć.

Warsztat został przygotowany przez zespół, który prowadzą: Marius Schlageter, Clara Föller, Philippe Lamberts.

Europa Experience – David Sassoli – Piazza Venezia, 6, 00187 Roma

Razem z wierzącymi z dawnych lat wędrówka po zabytkach Rzymu…

San Vitale, pierwszy kościół otwarty dla publiczności zbudowany w Rzymie na początku V wieku - PEŁNY

Młodzi przewodnicy z organizacji Pietre Vive (Żywe kamienie) oddadzą głos kamieniom i dziełom sztuki. Mury, freski i drzwi bazyliki San Vitale opowiadają o szesnastu wiekach modlitwy, o rozważaniach na temat wiary, o misjach chrześcijańskich.

http://www.pietre-vive.org/ https://santivitale.com/

San Vitale – Via Nazionale, 194/b, 00184 Roma

Baptysterium Laterańskie - PEŁNY

Baptysterium Laterańskie zostało zbudowane w IV wieku obok pierwszej rzymskiej katedry. Przechowuje pamięć i opowiada historię Konstantyna, pierwszego cesarza rzymskiego, który został chrześcijaninem, i Kościoła lokalnego, który głosi Chrystusa nieprzerwanie przez 16 wieków. Aż do dzisiaj co tydzień udziela się tutaj chrztów. Wizyta oprowadzana przez członków Pietre Vive.

http://www.pietre-vive.org/ https://www.battisterolaterano.it/

Battistero Lateranense – P.za di S. Giovanni in Laterano, 4, 00184 Roma

Kościół świętego Ignacego - PEŁNY

Kościół świętego Ignacego w Rzymie jest związany z początkami Collegio Romano założonego przez Ignacego Loyolę w 1551 roku. Znajdują się tu nagrobki świętych jezuitów: Alojzego Gonzagi, Roberta Bellarmino i Johna Berchmansa. Techniczna wirtuozeria barokowej architektury, malowideł i rzeźb na swój sposób jest świadectwem wiary w Ducha, który działa w materii świata. Gości was ekipa młodych przewodników organizacji Pietre Vive.

http://www.pietre-vive.org/ https://santignazio.gesuiti.it/en/

S Ignazio – Via del Caravita, 8a, 00186 Roma

Razem kształtujmy siebie jako osoby, jako chrześcijanie…

Jak iść naprzód w zetknięciu z niepewnością i złożonością świata?

Jak rozpoznać swoją drogę i dokonać wyboru jako nastolatek? Z kim mogę rozmawiać? Kiedy podjąć ważną decyzję?

Animatorzy grup młodzieżowych w parafii Wniebowstąpienia Naszego Pana podzielą się swoimi doświadczeniami ze służby w oratorium i na letnich obozach. Są gotowi odpowiedzieć na wasze pytania.

Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri – P.za della Repubblica, 00185 Roma