Zaproszenie Papieża Franciszka

W niedzielę 15 stycznia w Rzymie, na zakończenie modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek ogłosił że prace kolejnego zgromadzenia Synodu Kościoła Rzymskokatolickiego zostaną poprzedzone przez ekumeniczne czuwanie modlitewne w sobotę 30 września na placu św. Piotra w Rzymie:

„Droga do jedności chrześcijan i droga synodalnego nawrócenia Kościoła są ze sobą powiązane. Korzystając z okazji, pragnę ogłosić, że w sobotę 30 września na placu św. Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, któremu powierzymy prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla młodych przybywających na czuwanie zorganizowany zostanie specjalny weekendowy program, powierzony wspólnocie z Taizé. Zapraszam braci i siostry wszystkich wyznań chrześcijańskich do udziału w tym „Zgromadzeniu Ludu Bożego”.