Nowe spotkanie ekipy przygotowującej „Together”

15 marca, 2023

W dniach od 12 do 15 marca w Rzymie spotkało się ponad 60 przedstawicieli różnych ruchów kościelnych i tradycji chrześcijańskich, żeby kontynuować przygotowania do ekumenicznego wydarzenia „Together – Zgromadzenie Ludu Bożego” ogłoszonego publicznie 15 stycznia przez papieża Franciszka.

Podczas tego przygotowawczego spotkania zajmowano się rożnymi ważnymi aspektami wrześniowego wydarzenia, od programu po wyzwania logistyki i zakwaterowania w Rzymie, od dostępności dla wszystkich po zrównoważenie ekologiczne spotkania. Uczestnicy modlili się w kościołach kilku wyznań i zostali ugoszczeni w różnych miejscach, między innymi przez Kurię Generalną Jezuitów, Centrum Anglikańskie, Waldeński Fakultet Teologiczny, kościół Najświętszej Marii in Portico oraz Federację Kościołów Ewangelickich we Włoszech.

Trzydniowe spotkanie zakończyła prywatna audiencja papieża Franciszka dla wszystkich jego uczestników, podczas której Ojciec Święty wyraził swoje wsparcie dla tego widocznego znaku jedności chrześcijan. Papież podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za ich pracę, jak to ujął, „szycia jedności”. Podzielił się również osobistymi wspomnieniami swojej drogi ekumenicznej i podkreślił wagę wspólnego formowania Kościoła pojednania.

Na czas wydarzenia „Together – Zgromadzenie Ludu Bożego”  zaplanowano wieczorną modlitwę ekumeniczną, na którą zaproszony jest każdy, 30 września na Placu Św. Piotra, w przeddzień kolejnego zebrania Synodu Kościoła Katolickiego. To wieczorne czuwanie będzie częścią programu dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat, których zapraszamy do Rzymu na weekend od 29 września do 1 października. Przygotowujemy to wydarzenie wspólnie z Sekretariatem Ogólnym Synodu, Dykasterią do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Dykasterią do spraw Świeckich, Rodziny i Życia oraz Wikariatem Rzymu.

90-sekundowe video z krótką relacją ze spotkania przygotowawczego: