Dokument pomocniczy na wrzesień – Pora Stworzenia

Go back to all support documents

Proponowany przebieg modlitwy

Ten program zawiera części z Przewodnika Celebracji  Pory Stworzenia, dokumentu stworzonego przez grupę ekumeniczną. Całość dostępna jest pod tym linkiem.

Możecie zaaranżować tę muzykę dostosowując ją do lokalnych gustów lub dla potrzeb przestrzeni, w której się modlicie.

 

Pozdrowienie – Modlitwa w czterech kierunkach

Zwróćmy nasze serca ku Zachodowi

Stamtąd Gromy przynoszą nam oczyszczający deszcz

Boże Stwórco, uzdrów nas i naszych bliskich

 

Zwróćmy nasze serca ku Północy

Stamtąd przychodzi do nas zima i wzywa nas do odpoczynku

Boże Stwórco, odnów nasze siły

 

Zwróćmy nasze serca ku Wschodowi

Tam poranne Słońce rozpoczyna każdy dzień

Boże Stwórco, obudź nas i pomóż nam kroczyć w odnowionym życiu

 

Zwróćmy nasze serca ku Południu

Skąd przybywają ciepłe wiatry, żeby przynieść nam pociechę i radość

Boże Stwórco, ukój nasze obolałe dusze

 

Zwróćmy nasze serca ku Niebu

Stamtąd nasz Stwórca widzi wszystko wokół nas

Boże Stwórco, pomóż nam Tobie ufać i Tobie dać się prowadzić

 

Zwróćmy nasze serca ku Ziemi

Stamtąd przychodzi cicha mądrość, aby nas uczyć

Boże Stwórco, usłysz nasze modlitwy

(Zaadaptowane z Diecezji Karoliny Północnej – Anglikańskie Duszpasterstwa Rdzennej Ludności)

 

Pieśń 1: “Let justice roll down” (Niech sprawiedliwość się toczy)

Psalm 85

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;

odmieniłeś los Jakuba,

odpuściłeś winę Twojemu ludowi;

zakryłeś wszystkie ich grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,

zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,

i zaniechaj Twego oburzenia na nas!

Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,

czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,

aby Twój lud weselił się w Tobie?

Okaż nam, Panie, swoją łaskawość

i daj nam swoje zbawienie!

Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój

ludowi swemu i świętym swoim;

niech się nie stają znów nierozsądni.

Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,

tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość wychyli się z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,

po śladach Jego kroków – zbawienie.

Fragment z Biblii

Księga Wyjścia 18, 19-22

19 Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. 20 Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. 21 A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, 22 aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar.

(Wj 18, 19-22)

Pieśń 2: “Louvor Amazônico”

Cisza

Modlitwy wezwania

Stworzycielu i Odkupicielu, kiedy przychodzimy do Ciebie w modlitwie, pozwól nam iść w pięknie i równowadze. Otwórz nasze serca i umysły. Uzdolnij nas do mówienia prawdy. Modlimy się za Twoją wspólnotę, Kościół Święty, Ciało Chrystusa. Modlimy się za wszystkich naszych bliskich w kręgu życia w całym Stworzeniu, za tych wybranych, aby byli naszymi liderami i nauczycielami.

Pełni pokoju, prosimy Cię, Panie Boże.

Wzywamy Ziemię, naszą planetę i nasz dom, z jej pięknymi głębinami, strzelistymi wysokościami i głębokimi wodami, jej witalnością i obfitością życia, i razem prosimy:

Aby nas uczyła i wskazywała nam drogę.

Wzywamy góry i pustynie, wysokie zielone doliny i łąki pełne dzikich kwiatów, śniegi, szczyty intensywnej ciszy, i prosimy:

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Wzywamy pola, na których rośnie nasza żywność, żyzne gleby, żyzne ziemie, obfite ogrody i sady, i prosimy:

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Wzywamy lasy, wielkie drzewa sięgające mocno nieba z ziemią w korzeniach i niebem w gałęziach, jodłę, sosnę i cedr, i prosimy:

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Wzywamy stworzenia z pól, lasów i mórz, naszych braci i siostry wilki i jelenie, orły i gołębice, wielkie wieloryby i delfiny. Prosimy:

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Wzywamy wszystkich, którzy żyli na tej ziemi, naszych przodków i naszych przyjaciół, którzy marzyli o jak najlepszej przyszłości dla następnych pokoleń i na których życiu zbudowane jest nasze życie, i z dziękczynieniem wzywamy także ich…

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Wzywamy narody świata, aby usłyszały wołanie tych, którzy stracili domy, życie i nadzieję z powodu zmian klimatycznych. Niech usłyszą wołanie tych, których szkoły, kościoły, szpitale, drogi i infrastruktura zostały zniszczone. Modlimy się o sprawiedliwość i pokój:

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Modlimy się za wszystkie ofiary wojny i przemocy. Modlimy się za kraje, w których żądza ropy i gazu prowadzi do wojny. Trzymamy w sercu te obszary, w których projekty dotyczące paliw kopalnych zdestabilizowały społeczności i doszło do łamania praw człowieka. Modlimy się za obszary, w których zmiany klimatyczne doprowadziły do suszy i konfliktu o wodę i zasoby. Obyśmy odpowiedzieli na wołanie ziemi i tych, którzy żyją w ubóstwie, jako budowniczowie pokoju, którzy rzucają wyzwanie przemocy, która zagraża nam wszystkim.

Aby nas uczyły i wskazywały nam drogę.

 

Stwórco, Ty stworzyłeś świat i ogłosiłeś, że jest dobry: piękno drzew, miękkość powietrza, zapach trawy przemawia do nas; szczyt gór, grzmot nieba, rytm jezior przemawiają do nas; słabość gwiazd, świeżość poranka, krople rosy na kwiatku przemawiają do nas. Ale przede wszystkim nasze serce wznosi się, ponieważ mówisz do nas w Jezusie Chrystusie, w którego imieniu zanosimy te modlitwy.

Amen.

(Zaadaptowane z Modlitwy dla Ludu, Kościół Czterech Wiatrów, Portland w stanie Oregon)

Modlitwa na zakończenie: Modlitwa Pańska

Do obejrzenia i rozważenia

List opowiada o podróży przywódców pierwszej linii do Rzymu, gdzie mają dyskutować na temat encykliki Laudato Si’ z papieżem Franciszkiem. Ekskluzywny dialog z papieżem, zawarty w filmie, oferuje odkrywczy wgląd w osobistą historię papieża Franciszka i historie, których nigdy nie widziano, odkąd został biskupem Rzymu.

https://www.theletterfilm.org/watch/

 

Rozważanie biblijne: Księga Wyjścia 18, 19-22

Poniższa refleksja biblijna jest częścią serii medytacji na Czas dla Stworzenia oferowanych przez grupę ekumeniczną na stronie internetowej preachingforgodsworld.org. Dodatkowe rozważania biblijne na różne niedziele września są dostępne tutaj: https://preachingforgodsworld.org/category/2022-2023/

W oczach Pana istnieje jedność całego uczestnictwa całego stworzenia, kiedy Jego cele są wypełniane. Stworzenie uczestniczyło w wyzwoleniu Izraela z Egiptu. Zarówno Morze Czerwone, jak i Jordan cofnęły się dla nich. Stworzenie świętowało, gdy Izraelici zostali ostatecznie wyzwoleni z niewoli egipskiej. Stworzenie jest częścią, nie jest oddzielone od nas.

W tym fragmencie widzimy naturę jako aktora w historii zbawienia – przede wszystkim słup obłoku porusza się, aby ukryć uciekających hebrajskich niewolników przed armią egipską. Potem, gdy Mojżesz wyciąga rękę nad morzem, Pan odpędza morze silnym wschodnim wiatrem. Obłoki, wiatr i wody ratują lud Izraela przed egipskimi ciemiężcami. Nachmanides, czołowy średniowieczny uczony żydowski, napisał, że Bóg sprawił, że rozstąpienie się morza wyglądało mniej jak cud, a bardziej jak „naturalne zdarzenie” za pomocą wiatru, żeby Egipcjanie zostali zwabieni do morza.

Niedawne badanie modelowania komputerowego przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiego Narodowego Centrum Badań Atmosferycznych pokazuje, w jaki sposób ruch wiatru opisany w Exodusie mógł rozdzielić wody. Istnieje zakręt, w którym uważa się, że starożytna rzeka połączyła się z przybrzeżną laguną. Silny wiatr, wiejący mocno przez całą noc, mógł wepchnąć wodę do dwóch dróg wodnych, otwierając most lądowy na zakręcie i pozwalając ludziom przejść przez błotniste równiny w bezpieczne miejsce.  Gdy tylko wiatr przestał wiać, wody wkroczyłyby na dawne miejsce.

Co ciekawe, naukowcy ci badali, w jaki sposób tajfuny na Oceanie Spokojnym mogą napędzać fale sztormowe, z nagłym wzrostem poziomu wody powodującym poważne zniszczenia na lądzie. Coraz silniejsze tajfuny (znane  w innych częściach świata jako huragany) są wynikiem zmian klimatu spowodowanych przez człowieka.  Cieplejsze temperatury oceanu bardzo pobudzają tajfuny. Wraz z ociepleniem atmosfery ziemskiej wzrasta  również temperatura powierzchni oceanu. Kiedy ocean jest cieplejszy, zwiększa szybkość parowania, co prowadzi do powstawania większej ilości pary wodnej w atmosferze. Ta dodatkowa wilgoć działa jak paliwo dla tajfunów, przyczyniając się do ich siły i potencjału intensywnych opadów deszczu.

Chociaż ta historia z Księgi Wyjścia mówi nam o zbawieniu narodu hebrajskiego, jest także opowieścią o zniszczeniu – armii młodych mężczyzn i koni, które toną, ciosie dla narodu, jego gospodarki i przywództwa politycznego. Wraz ze wzrostem częstotliwości i intensywności huraganów wzrasta również liczba zniszczeń infrastruktury oraz utrata życia i środków do życia.

W rozdziale 18, wersecie 31 Księgi Wyjścia jest napisane: Kiedy Izrael zobaczył cudowną moc, jaką Pan dzierżył przeciwko Egipcjanom, bali się Pana. Lud Izraela odnalazł wiarę, gdy zobaczył potęgę Pana. Często szukamy cudów, zanim uwierzymy w Boga, a jednak wystarczy spojrzeć na cuda, aby Boże stworzenie uwierzyło: „Podnieście wysoko oczy i zobaczcie: kto je stworzył?” (Księga Izajasza 40, 26)

 

Pytania do dzielenia

– „Podnieście wysoko oczy i zobaczcie: kto je stworzył?” (Iz 40, 26) Czy pamiętasz czas, kiedy piękno świata wydawało ci się znakiem obecności Boga?

– Stworzenie jest częścią, nie jest oddzielne od nas. W jaki sposób łączysz się ze stworzeniem w swoim codziennym życiu lub jak chciałbyś to zrobić?

  • W jaki sposób nasze wspólnoty chrześcijańskie mogą zainicjować podnoszący świadomość dialog na temat kryzysu klimatycznego?

 

Zadanie artystyczne: Kolaż z człowiekem w centrum

To ćwiczenie grupowe jest jedną z sugestii z „Art Facilitation Guide for Churches” (Przewodnik do aninowania działań artystycznych dla Kościołów), stworzonego przez Christian Aid. Pełny przewodnik jest dostępny tutaj

Instrukcje dla artysty:

„Często koncentrujemy się na ludzkim podmiocie, a nawet dalej; na sobie samych. Czy moglibyśmy rozszerzyć lub zmienić ten punkt widzenia? Utwórz kolaż, używając wydruków własnych zdjęć lub znalezionych obrazów. Zacznij od człowieka (być może swojego zdjęcia lub innego przedstawienia osoby), ale potem poszerz to. Rozwijaj kolaż na zewnątrz, aby człowiek, który był tak centralny, stał się jednym z elementów znacznie większej, bardziej złożonej kompozycji. Można zrobić fałdy w kolażu, zamykając go, aby ponownie odizolować człowieka. Widz może wtedy rozwinąć zakładki dzieła, zmieniając swój widok. Podobnie można stworzyć cyfrowy kolaż. Zamiast rozwijać zgięty papier, perspektywa może się zmieniać wraz z oddaleniem”.

Potrzebne materiały:

Papier, klej, obrazy, nożyczki, długopisy

Instrukcje dla uczestników:

Użyj wyciętych obrazów, aby utworzyć kolaż. Zacznij od umieszczenia obrazu siebie lub czegoś, co Cię reprezentuje w środku. Dodaj do kolażu obrazy reprezentujące różne rzeczy, z którymi czujesz się związany/a. Mogą to być rzeczy w naturze, z którymi czujecie połączenie, jak drzewa w lesie, lub mogą to być społeczności ludzi w odległych miejscach, które pomagają wam zobaczyć siebie i świat inaczej. Kiedy skończysz spróbuj poeksperymentować, składając i kadrując kolaż, aby przesunąć ostrość i wyśrodkować na różnych perspektywach.