Wywiad z bratem Aloisem

25 maja, 2023

W tym krótkim wywiadzie, udzielonym w Taizé zaraz po Wielkanocy, brat Alois, przeor Taizé, mówi o żródłach Together |  Zgromadzenie Ludu Bożego

„Chrystus chce nas zjednoczyć jako Lud Boży, w którym zwłaszcza ubodzy i ci, którzy znajdują się na marginesach społeczeństwa mają centralne miejsce. Chrystus miał szczególne upodobanie w tych, którzy są ubodzy i są na marginesie. Powinniśmy bardziej Go w tym naśladować w naszych Kościołach.”